close
Close

Stötta varandra

I en grupp gäller det att förstå att alla ben vi står på är värdefulla, även om vi har olika uppgifter.

Teamwork

Go top