close
Close

Motivation

För mig är motivation likställt med att ha någonting att sträva efter och är starkt sammankopplat med att ha en tydlig målsättning. Ofta hör vi folk som klagar på att de inte är motiverade och bakgrunden till det är nog i de flesta fall att de inte har klara och uppnåeliga mål.

Motivation

Go top