close
Close

Tydliga riktlinjer

Utan tydliga och greppbara mål hade jag aldrig nått så långt som jag gjorde. Detta är direkt överförbart till arbetslivet; otydliga direktiv och mål leder oftast till passivitet istället för riktad energi och fokus framåt.

Målsättning

Go top